KRG

Sahaya Özel Zemin Davranış Analizleri

Hizmet İçeriği

Sahaya Özel Zemin Davranışı Analizleri
Deprem Yer Hareketlerinin Tanımlanması
Geoteknik

Proje Lokasyonu

Türkiye

Tarih

Sürekli

Sahaya Özel Zemin Davranış Analizleri

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürülüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre, ZF sınıfı olarak tanımlanan zeminlerin yüzeyindeki deprem yer hareketini belirlemek üzere sahaya özel zemin davranış analizinin yapılması zorunludur. Bu çalışmalar yine Yönetmelik uyarınca tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetine tabidir. 

Firmamız bu kapsamda muhtelif projeler için “Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketlerinin Tanımlanması” ve “Sahaya Özel Zemin Davranışı Analizleri” çalışma ve raporlarını hazırlamış, gerekli TGUA-1 ve TGUA-2 uzmanlık alanı sınıflarında tasarım gözetimi onaylarını almıştır.