KRG

Ezine Hükümet Konağı

dusukezine1
dusukezine1

Hizmet İçeriği

Yapıların Mevcut Durum Tespiti
Mühendislik Çalışmaları

Proje Lokasyonu

Ezine – Çanakkale / Türkiye

Tarih

2018

Çanakkale Ezine Hükümet Konağı Yapısı Yapısal Güvenliğinin Tespiti Çalışmaları

Çanakkale ili Ezine İlçesi Hükümet Konağı yapısının rölöveleri alınmış ve mevcut yapı durum tespiti için gerekli saha çalışmaları (karot alımı, röntgen, zemin etüdü vs.) yapılmıştır. Elde edilen bilgiler neticesinde, mevcut yapı modellenerek, deprem performans analizi yapılmış ve bu doğrultuda deprem performans analiz raporları ve öneri güçlendirme projeleri hazırlanmıştır.

Proje kapsamındaki hükümet konağı yapısı 4.500 m2 inşaat alanına sahiptir.