KRG

Çanakkale Okul Yapıları

dusuk2okul
dusuk2okul
dusuk3okul
dusuk3okul
previous arrow
next arrow

Hizmet İçeriği

Yapıların Mevcut Durum Tespiti
Mühendislik Çalışmaları
İhale Dökümanlarının Hazırlanması

Proje Lokasyonu

Çanakkale / Türkiye

Tarih

2015

Çanakkale İli Muhtelif Okul Yapılarının Yapısal Güvenliğinin Tespiti ve Güçlendirme Projeleri Çalışmaları

Çanakkale il merkezinde Gökçeada’da bulunan 2 adet okul binasının rölöveleri alınmış ve mevcut yapı durum tespiti için gerekli saha çalışmaları (karot alımı, röntgen, zemin etüdü vs.) yapılmıştır. Elde edilen bilgiler neticesinde, mevcut yapı modellenerek, deprem performans analizleri yapılmış ve bu doğrultuda deprem performans analiz raporları hazırlanmıştır. Hazırlanan deprem performans analiz raporları dikkate alınarak söz konusu yapılar için güçlendirme uygulama projeleri hazırlanmıştır.

İl merkezinde bulunan Atatürk İÖO  yapı sahası zemininde sıvılaşma riski tespit edilmiş, bu doğrultuda, hazırlanan güçlendirme projeleri ile beraber, mevcut yapı içerisinde jet-grout uygulaması tasarlanmış ve hesapları yapılarak zemin iyileştirme projesi hazırlanmıştır.