Çanakkale Okul Yapıları

previous arrow
next arrow
Slider

Hizmet İçeriği

Yapıların Mevcut Durum Tespiti

Mühendislik Çalışmaları

İhale Dökümanlarının Hazırlanması

Proje Lokasyonu

Çanakkale / Türkiye

Tarih

2015

Çanakkale İli Muhtelif Okul Yapılarının Yapısal Güvenliğinin Tespiti ve Güçlendirme Projeleri Çalışmaları

Çanakkale il merkezinde Gökçeada’da bulunan 2 adet okul binasının rölöveleri alınmış ve mevcut yapı durum tespiti için gerekli saha çalışmaları (karot alımı, röntgen, zemin etüdü vs.) yapılmıştır. Elde edilen bilgiler neticesinde, mevcut yapı modellenerek, sismik analizleri yapılmış ve bu doğrultuda sismik analiz raporları hazırlanmıştır. Hazırlanan sismik analiz raporları dikkate alınarak söz konusu yapılar için güçlendirme uygulama projeleri hazırlanmıştır.

İl merkezinde bulunan Atatürk İÖO  yapı sahası zemininde sıvılaşma riski tespit edilmiş, bu doğrultuda, hazırlanan güçlendirme projeleri ile beraber, mevcut yapı içerisinde jet-grout uygulaması tasarlanmış ve hesapları yapılarak zemin iyileştirme projesi hazırlanmıştır.