KRG

Çanakkale Lojman Yapıları

dusuk2lojman
dusuk2lojman
dusuk1lojman
dusuk1lojman
previous arrow
next arrow

Hizmet İçeriği

Yapıların Mevcut Durum Tespiti
Mühendislik Çalışmaları

Proje Lokasyonu

Çanakkale / Türkiye

Tarih

2018

Çanakkale İl Özel İdaresi Lojman Yapılarının Yapısal Güvenliğinin Tespiti Çalışmaları

Çanakkale il merkezi muhtelif mahallelerinde bulunan, Çanakkale İl Özel İdaresi’ne ait 5 adet lojman yapısının rölöveleri alınmış ve mevcut yapı durum tespiti için gerekli saha çalışmaları (karot alımı, röntgen, zemin etüdü vs.) yapılmıştır. Elde edilen bilgiler neticesinde, mevcut yapı modellenerek, deprem performans analizi yapılmış ve bu doğrultuda deprem performans analiz raporları ve öneri güçlendirme projeleri hazırlanmıştır.