KRG

Büklüm Sokak Otel

Hizmet İçeriği

Mimari ve Mühendislik Tasarımı
Mimari ve Mühendislik Uygulama Projeleri
İhale Dökümanları

Proje Lokasyonu

Ankara / Türkiye

Tarih

2016

Ankara Büklüm Sokak Otel Yapısı

Ankara Büklüm Sokak’da bulunan otel yapısının mimari ve mühendislik tasarımları ve uygulama projeleri hazırlanarak, inşaat ruhsatı işlemleri yapılmış ve inşaat aşamasında teknik kontrollük hizmeti verilmiştir.

Proje kapsamında bulunan otel yapısı 120 yataklı ve 4 yıldızlı olarak planlanmıştır.